top of page
MakLogozwart.png

PRIVACY POLICY

Dataprivacy is van groot belang voor MAK Brewery. we willen daarom open en transparant communiceren over hoe MAK Brewery omgaat met je persoonlijke gegevens. dit privacybeleid heeft tot doel je te informeren over de persoonlijke gegevens die MAK Brewery verzamelt, waarom we dergelijke gegevens verzamelen, hoe we omgaan met de gegevens die u ons bezorgt en wat uw rechten zijn.

MAK Brewery, gevestigd aan Pastoor Vandereyckenlaan 29, 1933 Sterrebeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
https://www.makbrewery.be
Pastoor Vandereyckenlaan 29, 1933 Sterrebeek
+32 4 56 05 53 21

 

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Het Belgische bedrijf, MAK Brewery GCV, met maatschappelijke zetel te 1933 Sterrebeek, Pastoor Vandereyckenlaan 29 is de verwerkingsverantwoordelijkheid en de beheerders onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

MAK Brewery is bezorgd over privacy kwesties en we willen graag dat u weet hoe wij gegevens die betrekking hebben op u als persoon (“persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken en verstrekken.

In het volgende privacybeleid (hierna: “het Privacybeleid”) wordt ons beleid uiteengezet betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens die we via onze websites www.makbrewery.be (“de website”) verzamelen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

MAK Brewery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van dergelijke individuen. Zij kunnen de diensten van deze site dus alleen gebruiken in aanwezigheid van een ouder of voogd en alleen met hun toestemming. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@makbrewery.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

MAK Brewery verzamelt uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

Via de websites: we verzamelen Persoonsgegevens via de websites van MAK Brewery.

Offline: we verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u offline bent, bijv. wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

- Door middel van cookies: we verzamelen uw Persoonsgegevens door middel van cookies wanneer u de Sites doorzoekt. Het door ons verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens via cookies wordt geregeld door het Cookiebeleid.

- Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. MET WELK DOEL VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

MAK Brewery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

6. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING.

MAK Brewery neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MAK Brewery) tussen zit. 

7. DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. MAK Brewery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN.

MAK Brewery gebruikt alleen essentiële en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAK Brewery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@makbrewery.be.
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

10. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

MAK Brewery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@makbrewery.be

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de Site verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacy praktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacy beleid van toepassing is waarover MAK Brewery geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

12. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

MAK Brewery bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Zo kunnen we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met MAK Brewery gedurende een redelijke periode bijhouden om bijvoorbeeld uw aanvraag op te volgen. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard, zullen we deze op een veilige manier vernietigen en/of verwijderen.

13. INWERKTREDING EN AANPASSINGEN

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 15/05/2020

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik (delen van) deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn en te blijven van de meest recente versie van deze policy. De Site gebruiken betekent dat u akkoord gaat met de inhoud van deze policy.

14. VRAGEN

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, mail ons op info@makbrewery.be

bottom of page